Apie buhalterinę apskaitą

Buhalterinė apskaita tai yra ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių, kurie išreikšti pinigais ir jų judėjimu (piniginėmis operacijomis), registracijos, grupavimo ir apibendrinimo sistema. Ši sistema skirta informacijai, kuri yra reikalinga priimant ekonominius sprendimus bei biuro finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti.

Šios buhalterinės apskaitos paskirtis yra informacinė – tai yra pranešti apie įmonės finansinę padėtį įvairiems suinteresuotiems asmenims, susijusiems su pačia įmone. Buhalterinę apskaitą galima suskirstyti 2 svarbiausias apskaitos rūšis – finansinę apskaitą bei vadymos ir kaštų apskaitą. Taigi, finansų apskaitą galima apibūdinti kaip apskaitos sritį, susijusią su finansinio balanso rinkinio paruošimu tos bendrovės akcininkams, banko atstovams, darbuotojams, valstybinėms įstaigoms, įmonės savininkams. Vadybos ir kaštų apskaita tai buhalterinės apskaitos sritis (kaip, finansų apskaita), kuri yra naudojama kaip priemonė, skirta informuoti įmonės vadovus ir vadybininkus, kad šie galėtų laiku ir tinkamai valdyti įmonę ir priimti atitinkamus sprendimus dėl įmonės veiklos bei jos tolimesnės ateities. Taigi trumpai apie šių dviejų buhalterinių sričių skirtumus: tai vadybos ir kaštų apskaita – kaip priemonė, skirta informuoti įmonės vadovus ir vadybininkus, kad šie galėtų priimti atitinkamus sprendimus įmonės veikloje, o finansinė apskaita informuoja akcininkus kreditorius, finansų analitikus, ekonomistus bei valstybines įstaigas apie įmonės padėtį. Buhalterinės paslaugos yra būtinos kiekvienoje įmonėje ir be jų neįmanoma ne tik vykdyti veiklos, bet net gresia baudžiamoji atsakomybė už aplaidų buhalterijos vedimą ar išvis jos nevedimą.

Lietuvoje buhalterinę apskaitą ir buhalterines paslaugas reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Būtent šis specialus įstatymas reglamentuoja ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Taip pat šis įstatymas taikomas ūkininkams, kurie vykdo individualią veiklą, bankams, kredito įstaigoms, pensijų fondams, investiciniams fondams, viešosioms įstaigoms, valstybinėms įstaigoms. Netaikoma tik šeimoms ir jų biudžetui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *